Český Brod,  Žižkova 1413 

 bezplatná linka  800 221 223 

 mocrealplast@seznam.cz  

 

PŘEHLED STANDARDNÍCH VÝROBKŮ REALPLAST        ( k 1. 1. 2018)

VODOMĚRNÉ ŠACHTY K OBETONOVÁNÍ

smid smid smid smid smid smid  
VŠR 1A VŠR 1B VŠR 2 VŠR 3 VŠR 4 VŠR 5 VŠR 6A VŠR 6B  

VODOMĚRNÉ ŠACHTY SAMONOSNÉ V POCHOZÍM PROVEDENÍ

     
VŠR 7 VŠR 8 VŠR 9 VŠR 10 VŠR 11 VŠR 12      

KANALIZAČNÍ ŠACHTY - ČERPACÍ JÍMKY

KŠR 1 KŠR 2 KŠR 3 KŠR 4 KŠR 5 KŠSR 1 KŠSR 2 KŠSR 3 KŠSR4
               
KŠSR 5                

ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD JEDNOPLÁŠŤOVÉ ( ČOV-A )

       
R 4A R 8A R 12A R 16A seko        

ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD DVOUPLÁŠŤOVÉ ( ČOV-B )

       
R 4B R 8B R 12B R 16B seko        

ŠACHTA  NA  VRT

smid smid smid smid smid smid smid smid smid
SVS 1 SVS 2 SVS 3 SVS 4 SVS 5 SVS 6 SVS 7 SVS 8 SVS 9

ŽUMPY JÍMKY KRUHOVÉ A OVÁLNÉ JEDNOPLÁŠŤOVÉ

KR 1 KR 2 KR 3 KR 4 KR 5 KR 6 KR 7 KR 8 KR 9
KR 10 KR 11 KR 12 OR 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6

ŽUMPY JÍMKY KRUHOVÉ A OVÁLNÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ (sendvičové, beton se hutní v prostoru mezi plášti)

KSR 1 KSR 2 KSR 3 KSR 4 KSR 5 KSR 6 KSR 7 KSR 8 KSR 9
KSR 10 KSR 11 KSR 12 OSR 1 OSR 2 OSR 3 OSR 4 OSR 5 OSR 6